Home Campagne 10 Campagne 20 Campagne 50 Campagne 100 Campagne 200 Contact Voorbeelden
Glenn Geerinck 2017
GD Verpakking BVBA draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop GD Verpakking BVBA persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1 Veiligheid

GD Verpakking BVBA verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

2. Registratie

Al de informatie op deze website kan u raadplegen zonder dat u uw persoonlijke gegevens moet ingeven, u zich moet registreren, u informatie moet opslaan of u zich dient te identificeren.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website wordt op geen enkele manier persoonsgegevens verzameld

4. Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

5. Logbestanden

Er worden geen gegevens geregistreerd of opgeslagen in logbestanden.

6. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door GD Verpakking BVBA te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

7. Wijzigingen

GD Verpakking BVBA behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 23 mei 2018.

8. Contactgegevens

GD Verpakking BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan GD Verpakking BVBA contacteren op het volgende adres: GD Verpakkingen BVBA Maanstraat 13 2800 Mechelen Telefoon +32 15 52 05 05 / Fax +32 15 52 03 03 Ondernemersnummer: BE0433349577, RPR Mechelen
Privacyverklaring
Maanstraat 13 2800 Mechelen Tel. 015 52 05 05 info@broodzakkenmetreclame.be
Broodzakken met re c lam e .be
Home Campagne 10 Campagne 20 Campagne 50 Campagne 100 Campagne 200 Contact
GD Verpakking BVBA draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop GD Verpakking BVBA persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1 Veiligheid

GD Verpakking BVBA verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

2. Registratie

Al de informatie op deze website kan u raadplegen zonder dat u uw persoonlijke gegevens moet ingeven, u zich moet registreren, u informatie moet opslaan of u zich dient te identificeren.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website wordt op geen enkele manier persoonsgegevens verzameld

4. Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

5. Logbestanden

Er worden geen gegevens geregistreerd of opgeslagen in logbestanden.

6. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door GD Verpakking BVBA te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

7. Wijzigingen

GD Verpakking BVBA behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 23 mei 2018.

8. Contactgegevens

GD Verpakking BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan GD Verpakking BVBA contacteren op het volgende adres: GD Verpakkingen BVBA Maanstraat 13 2800 Mechelen Telefoon +32 15 52 05 05 / Fax +32 15 52 03 03 Ondernemersnummer: BE0433349577, RPR Mechelen
Broodzakken met re c lam e .be
Glen Geerinck 2017
Maanstraat 13 2800 Mechelen Tel. 015 52 05 05 info@broodzakkenmetreclame.be
Hoofdmenu
GD Verpakking BVBA draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop GD Verpakking BVBA persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1 Veiligheid

GD Verpakking BVBA verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

2. Registratie

Al de informatie op deze website kan u raadplegen zonder dat u uw persoonlijke gegevens moet ingeven, u zich moet registreren, u informatie moet opslaan of u zich dient te identificeren.

3. Verwerking van

persoonsgegevens

Via deze website wordt op geen enkele manier persoonsgegevens verzameld

4. Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

5. Logbestanden

Er worden geen gegevens geregistreerd of opgeslagen in logbestanden.

6. Recht van aanpassing en

verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door GD Verpakking BVBA te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

7. Wijzigingen

GD Verpakking BVBA behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 23 mei 2018.

8. Contactgegevens

GD Verpakking BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan GD Verpakking BVBA contacteren op het volgende adres: GD Verpakkingen BVBA Maanstraat 13 2800 Mechelen Telefoon +32 15 52 05 05 / Fax +32 15 52 03 03 Ondernemersnummer: BE0433349577, RPR Mechelen
Broodzakken met re c lam e .be
Glen Geerinck 2017
Maanstraat 13 2800 Mechelen Tel. 015 52 05 05 info@broodzakkenmetreclame.be